"Otac Arsenije je film Svetlane Cemin iz 2019. godine koji se nalazi u kategoriji Posebne projekcije. Prati priču monaha Arsenija koji živi u manastiru Ribnica u blizini Mionice i prikazuje njegovu ljubav, ne samo prema Bogu i pravoslavlju, već i prema umetnosti. Perspektiva filma je u prvom licu, tako da sam otac Arsenije priča svoju biografiju, govoreći i o slikarstvu i vajarstvu, koji pored vere u boga daju smisao njegovom životu. Način na koji predstavlja odnos čoveka sa prirodom i umetnošću ima poetske razmere. Otac Arsenije smatra da je boravak u prirodi i stapanje sa prirodom vrlo važno za čoveka, jer čovek je kosmos u malom. Ova teza o čoveku kao mikrokosmosu javlja se u književnosti vekovima unazad, u različitim književnim epohama, kod velikih književnika poput Šekspira i Njegoša, da bi se danas proširila na muziku i film (u tekstovima pesama grupe Tool i u filmovima legendarnog Larsa von Trira, na primer, možemo se susresti sa idejom čoveka kao minijaturnog univerzuma). Kosmologija, koja se temelji na astronomiji i fizici, teži da iz filozofskog ugla objasni položaj čoveka u svetu u kojem živi, posmatrajući ga kao minijaturnu repliku tog sveta, pri čemu pod pojmom „svet“ ovde ne govorimo samo o planeti Zemlji i prirodi na istoj, već o beskonačnom prostranstvu koje nas okružuje – univerzumu. Kosmologija nas uči tome da je mikrokosmos u stalnoj korespondenciji sa makrokosmosom, te je svaka promena u univerzumu, propraćena promenom u čoveku kao neraskidivom delu te savršeno skladne konstrukcije, i obrnuto. Tu korespondenciju otac Arsenije vrlo slikovito opisuje rečima: „Mikrokosmos vibrira, makro odgovara.“ Smatra da tek kada se stopi sa mirom i tišinom u šumi, boravkom u prirodi, na površinu izbija njegova prava priroda i, kako kaže: „Postajem ono što jesam...“ U tom činu otac Arsenije vidi čoveka kao biće koje ne poznaje vreme, odnosno vidi svojevrsnu pobedu čoveka nad sopstvenom prolaznosti, koju nam na različite načine nude i religija i umetnost. Još jedan tzv. kosmološki element je potreba za spoznajom porekla svemira, a ona se ogleda u potrebi za samospoznajom, koja je po rečima oca Arsenija moguća tek kada se nađemo van urbanog. Priča ovog monaha odražava njegovu sinkretičku životnu filozofiju u kojoj se monaški život harmonično prepliće sa umetničkim eskapizmom i rusoovskom potrebom za povratkom prirodi."

pulse.rs

www.fcs.rs www.fcs.rs kultura381.com www.krstarica.com www.telegraf.rs www.glas-javnosti.rs www.vesti-online.com www.kurir.rs www.blic.rs headliner.rs elevate.airserbia.com pulse.rs www.politika.rs www.ekspres.net

Festivali

BELDOCS, 2020
World premiere – September 8th, 2020
Special Screenings – Echo BelDocs, October 25th, 2020
BelDocs Hits, various dates

VIVA Sarajevo 2020
Official Selection

CIYFF Cyprus International Film Festival, 2020
Official Selection

BRIDGES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, 2020
Official Selection

KALAKARI FILM FESTIVAL, 2021
Official Selection